top of page

Tepelná čerpadla 

Tepelná čerpadla vzduch - voda

Největší část energií spotřebovaných v domácnostech tvoří energie potřebná na vytápění, proto je důležité vybrat si správný zdroj tepla. Tepelné čerpadlo je zařízení, které odčerpává tepelnou energii z okolního prostředí a předává ji topnému systému, jako jsou radiátory, fancoily nebo podlahové vytápění. Tepelná čerpadla patří mezi moderní  a úsporné systémy pro přípravu teplé vody, vytápění a také na chlazení. Tepelná čerpadla se používají jednak z energetických, ekonomických, ale i ekologických důvodů. Snižují spotřebu energie pro vytápění a tím i provozní náklady na vytápění objektu.

......Připravujeme ! ......

bottom of page